Never ending story

Tänk att det skulle bli kallt igen! Precis när man deppat färdigt över att snön försvunnit och vänt blickarna mot våren så kom kylan tillbaka...igen. Riktigt kallt blev det också! Men efter regn kommer is vid minusgrader - tänk vilka fantastiska isar vi kommer kunna bestiga under helgen! Hoppas bara solen håller sig framme...

Vi fortsätter vår anatomiresa och denna månad handlar nyhetsbrevet om lårmuskulaturen. Håll till godo och trevlig läsning!

Lårmuskulaturen

Förra månaden gick vi igenom muskulaturen på underbenet och foten och vi rör oss sakta uppåt. Denna gång tänkte vi skriva lite om lårets muskulatur. Här har vi en hel del muskulatur och därför delar vi in dom i främre, bakre, yttre och inre lårmuskulaturen.

DEN FRÄMRE LÅRMUSKULATUREN

Den främre lårmuskulaturen benämns M. Quadriceps Femoris och består, som namnet anger, utav fyra muskler;
M. Rectus Femoris
M. Vastus Medialis
M. Vastus Lateralis
M. Intermedius

Denna muskelgrupp är kroppens största och musklernas huvudsakliga gemensamma funktion är att extendera knäleden.

Djupast ligger Vastus-muskulaturen som alla tre urspringer från lårbenet och fäster in via patellarsenan på skenbenet (tibiae). Ytterst ligger M. Rectus Femoris som är den enda av dessa muskler som urspringer från bäckenet (Processus Iliacus Anterior Inferior) och därmed även har en funktion att flektera i höftleden.

Muskelgruppen används i all aktivitet såsom att stå, springa och hoppa varför muskelbristningar och sträckningar är vanliga här. Även hopparknä involverar just denna muskelgrupp.

Förutom M. Quadriceps Femoris kan vi även räkna in M. Sartorius som en främre lårmuskel. Muskeln är kroppens längsta med sitt ursprung från bäckenet (Processus Iliacus Anterior Inferior) och fäste i gåsfoten (Pes Anserinus) medialt på skenbenet (Tibiae). Muskeln kallas på svenska för skräddarmuskeln och detta för att det är just skräddarställning som är dess funktion, nämligen flexion, utåtrotation och abduktion av höftleden samt flexion av knäleden.

DEN BAKRE LÅRMUSKULATUREN

Antagonister till den främre lårmuskulaturen är den bakre, den så kallade Hamstringsmuskulaturen. Denna muskelgrupp består av tre muskler; 

  • M. Biceps Femoris
  • M. Semitendinosus
  • M. Semimembranosus

Muskelgruppen är en tvåledsmuskel vars främsta funktion är att flektera i knäleden och extendera i höftleden. Samtliga muskler (utom Biceps Femoris korta huvud) urspringer från sittbensknölen på bäckenet, Tuber Ischiadicum. M. Biceps Femoris fäster lateralt på vadbenet medan M. Semitendinosus och M. Semimembranosus fäster medialt på skenbenet.

Även dessa muskler är involverade i alla aktiva benrörelser varför sträckningar och bristningar är vanliga här. Enligt ny statistik är just Hamstringsskador den vanligaste fotbollsskadan där dessutom återfallsskador är ett vanligt problem.

DEN INRE LÅRMUSKULATUREN (adduktorerna)

På insidan av låret finns de så kallade adduktormusklerna vars huvudsakliga funktion är att föra benet inåt. De har också en viktig funktion i att stabilisera bäckenet och höften. Dessa muskler består utav;

  • M. Adduktor Magnus
  • M. Adduktor Brevis
  • M. Adduktor Longus
  • M. Pectineus
  • M. Gracilis

Musklerna urspringer från symfysen, blygdbenet, och fäster på insidan/baksidan på lårbenet. M. Adduktor Magnus mediala del anses ibland vara en del av Hamstrings pga sin position och extenderande funktion över höftleden. Övriga adduktorer flekterar höftleden.

M. Gracilis är den enda av adduktorerna som löper över knäleden och som därmed även har en funktion som flexor av knäleden. Muskeln fäster in medialt på skenbenet och utgör tillsammans med M. Semitendinosus och M. Sartorius den så kallade gåsfoten, Pes Anserinus.

Adduktorerna är de enda lårmusklerna som är engagerade i hela gång- och löpsteget varför de också spelar en väldigt viktig roll. Dessa muskler behöver vara starka och uthålliga. Spänningar i adduktorerna begränsar rörligheten i höft- och bäckenled och kan ställa till besvär i både knä, ljumske, höft och rygg samt påverka tekniken negativt i exempelvis löpsteg och knäböj. Sträckningar i adduktorerna är vanligt (mest drabbad är M. Adduktor Longus), i synnerhet inom idrotter såsom fotboll, handboll, skridskoåkare och kortdistanslöpare. Överbelastning av adduktorerna är vanligt bland ryttare, hockeyspelare och längdskidåkare.

Karaktäristiskt för adduktorbesvär är ljumsksmärta vilket utgör mellan 5 och 10 % av alla smärttillstånd i samband med idrott.

DEN YTTRE LÅRMUSKULATUREN (abduktorer)

Den yttre lårmuskulaturen utgörs utav egentligen bara av M. Tensor Fasciae Latae (här kallad TFL). Dock är muskeln som abduktor av höftleden assisterad av delar av sätesmuskulaturen men den kommer vi ta upp först i nästa nyhetsbrev.

TFL urspinger från höftkammens främre del och fäster tillsammans med stora sätesmuskeln in i ett senstråk som kallas Fascia Iliotibiale. Detta senstråk löper på utsidan låret och fäster i sin tur in på skenbenet. TFL har således många funktioner och över två leder; den inåtroterar, abducerar och flekterar i höftleden och utåtroterar och stabiliserar knäleden.

Det kanske vanligaste besväret förknippat med just TFL är löparknä. Det är vanligt att idrottare, och i synnerhet löpare, blir korta och överbelastade i just denna muskel. Det är heller inte ovanligt att svaghet förekommer i M. Vastus medialis eller adduktorerna varpå en obalans i knä- och höftled uppstår och skador kan vara ett faktum.

Nyheter på kliniken

KURS I POWER STRENGTH

Vi får inte nog! Så strax efter nyinrättade psykologikunskaper skapar vi oss mer vetskap av mer praktisk karaktär. Denna gång blir det kurs i Power Strength - styrketräning, krav och träningsmetoder för elitidrottaren. Ska bli så intressant och förhoppningsvis kan vi dela med oss av en massa matnyttig kunskap till er sen!

Naprapatbussen

AVSLUTAT PROJEKT

Skanska Hammarby Kaj börjar trappa ner och därför har vi nu avslutat det projektet. Vi tackar för den här tiden och hoppas vi ses på nästa projekt! =)

"Jag har märkt att även de människor som hävdar att allt i livet är förutbestämt och att det inte finns någonting vi kan göra åt saken, ser sig för innan de går över vägen."

Ur boken: Svarta hål och universums framtid
Stephen Hawkins, 1942-2018
❤️ RIP ❤️

 

Ta hand om dig och ha en riktigt skön helg!

Anette, Emma, Helena och Linda

Naprapatbussen Sverige AB

info@naprapatbussen.se

08-104168

www.naprapatbussen.se

MailerLite